ông chồng chuyên làm khổ vợ

Dấu hiệu nhận diện những ông chồng chuyên làm khổ vợ

Dấu hiệu nhận diện những ông chồng chuyên làm khổ vợ

Đàn ông bản lĩnh, vợ được cậy nhờ. Ngược lại nếu lấy phải một người chồng thiếu bản lĩnh, chị em sẽ khổ cả một đời. Những đặc điểm sau đây sẽ giúp chị em nhận ra được đâu là người đàn ông lý tưởng, đâu là mẫu đàn ông thường làm khổ vợ.