Ông Xã

Diễm Hương PR chồng

Diễm Hương PR chồng

Trước dư luận cho rằng cựu hoa hậu sở hữu ông chồng “ăn bám”. Diễm Hương liền có “diễn văn” ca ngợi chồng.