Áp lực từ nhiều phía

Khó khăn trong dạy và tuyển nghề đặc thù

Khó khăn trong dạy và tuyển nghề đặc thù

GD&TĐ - Duy trì và phát triển các ngành văn hóa, nghệ thuật đặc thù, các chuyên gia cho rằng, cần xây dựng chương trình đào tạo linh hoạt, giúp người học phát huy tối đa năng lực cá nhân, đồng thời đảm bảo quá trình làm việc, hoặc nhanh chóng chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động.