xử lý chất thải

Formosa phải xây hồ chứa nước thải nuôi được cá

Formosa phải xây hồ chứa nước thải nuôi được cá

Tại buổi làm việc với Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) ngày 8.9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã yêu cầu đơn vị này phải xây dựng ngay hồ chứa nước thải và chỉ thị sinh học đảm bảo cho cá sống tốt trước khi thải ra môi trường.