xương rồng

Mẩu cây xương rồng bé tí bán giá... 5,7 tỷ đồng

Mẩu cây xương rồng bé tí bán giá... 5,7 tỷ đồng

Ở Việt Nam, xương rồng là cây dại, mọc đầy ở bờ rào và rất ít người biết giá trị của chúng. Trong khi đó, tại một cửa hàng giống cây Cactus ở NYC, một mẩu xương rồng được rao giá 5,7 tỷ đồng vì nó rất quý hiếm.

Tin tiêu điểm