xăm

Hết hồn những hình xăm “chỗ hiểm”

Hết hồn những hình xăm “chỗ hiểm”

Ngày nay, xăm mình đã rất phổ biến trong cộng đồng và cũng không còn bị kì thị như trước nữa. Những hình xăm cũng đã được sáng tạo hơn để phù hợp với cá tính mỗi người, tất nhiên là cả những người cực kì hài hước.