xã hội học tập

Làm sao để tài nguyên giáo dục mở lấp đi sự nghèo nàn?

Làm sao để tài nguyên giáo dục mở lấp đi sự nghèo nàn?

GD&TĐ - Tài nguyên giáo dục mở (TNGDM) chính là nguồn lực lấp đi sự nghèo nàn về tri thức. Để thực hiện được vấn đề này, các trường đại học đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra tài nguyên giáo dục mở. Đây là cách tốt nhất để huy động xã hội hóa nguồn lực trí tuệ tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Xóa nghèo nhân văn phải bắt đầu bằng xóa nghèo tri thức

Xóa nghèo nhân văn phải bắt đầu bằng xóa nghèo tri thức

GD&TĐ - Đây là quan điểm được GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam – nêu ra trong hội thảo “Quản lý phát triển xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay”.

Xã hội học tập: Cần xây dựng tiêu chí “đơn vị học tập”

Xã hội học tập: Cần xây dựng tiêu chí “đơn vị học tập”

GD&TĐ - Hướng tới xây dựng xã hội học tập, Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư “Quy định về đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc huyện”. Nhiều chuyên gia góp ý, để không dẫn tới chạy theo thành tích, danh hiệu, Thông tư cần đưa ra các tiêu chí cơ bản, bám sát thực tiễn, bảo đảm dễ thực hiện, có tác dụng thiết thực.

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá “Đơn vị học tập”

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá “Đơn vị học tập”

GD&TĐ - Chiều ngày 5/6, tại Bộ GD&ĐT, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức phiên họp Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá “Đơn vị học tập” áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc huyện. 

Nối dài cánh tay xây dựng xã hội học tập

Nối dài cánh tay xây dựng xã hội học tập

GD&TĐ - Học tập suốt đời, học tập thường xuyên, học tập cho mọi người là nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về việc học. Tổ chức UNESCO nêu lên 4 trụ cột của giáo dục: Học để biết; Học để làm; Học để chung sống và Học để tồn tại. Xã hội học tập ra đời là một xu thế mới trong quá trình phát triển, nó đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển con người ở thời đại mới.

Quảng Ninh: Nhà giáo và bộ đội biên phòng, cùng chung tay xây dựng xã hội học tập

Quảng Ninh: Nhà giáo và bộ đội biên phòng, cùng chung tay xây dựng xã hội học tập

GD&TĐ  - Chiều nay 26/2/2019 tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị đánh giá hoạt động phối hợp giữa ngành GD&ĐT với Bộ đội biên phòng giai đoạn 2009-2019. Tham dự có đại diện Bộ GD&ĐT, cùng đông đảo các cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các thầy cô giáo đã cùng chung tay, góp sức xây dựng xã hội học tập.