xã hội hóa

Ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào GD-ĐT

Ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào GD-ĐT

GD&TĐ - “Số lượng đơn vị sự nghiệp được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Trong những năm vừa qua, Nhà nước đã và đang xóa bỏ cơ chế bao cấp, trừ một số hoạt động sự nghiệp quan trọng thiết yếu đến cuộc sống và sức khỏe của người dân”- Kết quả Tổng điều tra Kinh tế được Tổng cục Thống kê công bố hôm qua (19/9, tại Hà Nội) nêu rõ - “Chủ trương xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp diễn ra mạnh ở lĩnh vực y tế và giáo dục”.

Hiệu quả từ xã hội hóa giáo dục trẻ tự kỷ

Hiệu quả từ xã hội hóa giáo dục trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 6 cơ sở giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ (RLPTK). Các cơ sở này nằm chủ yếu ở thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp. Điều đáng chú ý là các cơ sở đều của tư nhân, trung tâm, công ty và cơ sở can thiệp trong trường mầm non.