xã Chế Tạo

Chế Tạo xóa nghèo từ cây thảo quả

Chế Tạo xóa nghèo từ cây thảo quả

GD&TĐ - Những năm trước, Chế Tạo là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, tỷ lệ người dân đói nghèo lớn, trình độ dân trí thấp... Mấy năm trở lại đây, từ các nguồn vốn vay, nhân dân trong xã đã mạnh dạn trồng, mở rộng diện tích cây thảo quả. Thu nhập từ thảo quả giúp đời sống của người dân dần khấm khá, nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu.