xung laser

Tìm “xung laser” của nền văn minh lạ

Tìm “xung laser” của nền văn minh lạ

GD&TĐ - Dự án tìm kiếm trí thông minh ngoài hành tinh Breakthough Listen (thuộc Chương trình Breakthrough Initiatives) vừa bắt đầu giai đoạn tìm kiếm bằng quan sát ánh sáng khả kiến.

Tin tiêu điểm