xinh xắn

11 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thay đổi

11 bức ảnh cho thấy cuộc sống quá thay đổi

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, cuộc sống của con người ta cũng biến đổi theo. Ngày xưa nhận được một lá thư là rất hãnh diện, còn bây giờ thì hôm nào cũng nhận được mail mà chẳng thèm đọc.