xa vời

Mục tiêu năng lượng ở các nước nghèo vẫn xa vời

Mục tiêu năng lượng ở các nước nghèo vẫn xa vời

GD&TĐ - Theo một báo cáo mới được công bố, mỗi năm lại có thêm hơn 150 triệu người được cấp điện, giảm đáng kể số lượng người phải sống không có điện, nhưng điều này vẫn không đủ để đáp ứng các mục tiêu phát triển toàn cầu.