vứt nhầm tiền

Bới tung 12 tấn rác để tìm hàng trăm triệu vứt nhầm

Bới tung 12 tấn rác để tìm hàng trăm triệu vứt nhầm

Cặp vợ chồng nhận được khoản tiền lớn do bán căn hộ. Họ quyết định cất giữ tiền trong một cái túi xoàng xĩnh. Khi túi tiền biến mất, sau một hồi phán đoán gia đình này đến nhà máy phân loại rác yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm.