vệ sinh lao động

Đề xuất hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Đề xuất hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Theo đó, Bộ đề xuất quy định về hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Chọn nghề - việc làm

Chọn nghề - việc làm

GD&TĐ - Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản (BĐS), Việt Nam hiện có khoảng 300 nghìn người tham gia hành nghề. Trong đó, Hà Nội có khoảng 70 nghìn người, TP HCM khoảng 90 nghìn người, số còn lại ở các địa phương khác.

BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

GD&TĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.