vận động viên

Vui trò chơi dân gian tại khu vực hầm Đờ-cát-tơ-ri

Vui trò chơi dân gian tại khu vực hầm Đờ-cát-tơ-ri

GD&TĐ - Trong những ngày này, tại khu vực Sở Chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ-cát-tơ-ri) đã diễn ra Hội thi các trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa, văn nghệ của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên. 

 

Tin tiêu điểm