văn phòng phẩm

Độc chiêu chống mất trộm của nam sinh

Độc chiêu chống mất trộm của nam sinh

Tuy nhiên cư dân mạng lại cho rằng tất cả những biện pháp này đều vô ích, rồi những món dụng cụ học tập như bút viết. thước kẻ,... cũng sẽ không thoát khỏi tay đám bạn trong lớp đâu.