vùng ĐBSCL

Tìm hướng đi cho nguồn nhân lực vùng ĐBSCL

Tìm hướng đi cho nguồn nhân lực vùng ĐBSCL

GD&TĐ - Hiện nay, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đối mặt với thực tế là trình độ nhân lực còn thấp. Làm sao để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực? Làm gì để vùng phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu… Câu chuyện được các nhà khoa học, nhà giáo và nhà quản lý chia sẻ nhân dịp đầu năm 2018.