vùng trung du và miền núi Bắc

Ứng dụng KHKT phát triển kinh tế vùng miền núi phía Bắc

Ứng dụng KHKT phát triển kinh tế vùng miền núi phía Bắc

GD&TĐ - Ngày 6/7, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Ban Kinh tế T.Ư tổ chức Tọa đàm khoa học mang chủ đề “Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội khu vực trung du và miền núi phía Bắc của Đại học Thái Nguyên 2004-2018”.