virus

Nội tạng lợn có an toàn để cấy ghép cho con người không?

Nội tạng lợn có an toàn để cấy ghép cho con người không?

GD&TĐ - Các nhà khoa học tại Birmingham đã tạo ra các mẫu thử định lượng nhằm xác định sự hiện diện, số lượng và hoạt động của các tác nhân lây nhiễm tiềm tàng trong cơ quan nội tạng động vật; từ đó, sẽ có thể giúp ích cho việc cấy ghép dị chủng.

Vi sinh vật nhỏ như thế nào?

Vi sinh vật nhỏ như thế nào?

GD&TĐ - Vi sinh vật như virus, vi khuẩn hay động vật nguyên sinh có kích thước tính bằng micromet, không quan sát bằng mắt thường.