vi phạm Luật Giao thông

Hoang mang trên đường…

Hoang mang trên đường…

GD&TĐ - 16 tuổi, hung hãn đâm chết người đã nhắc mình nên làm việc đúng khi tham gia giao thông. Chuyện ấy, thoạt nghe, tưởng như hoang đường. Nhưng đó lại là sự thật đau lòng!