vai trò của Nhà nước

Vai trò của Nhà nước trong chiến lược triển khai tự chủ đại học

Vai trò của Nhà nước trong chiến lược triển khai tự chủ đại học

GD&TĐ - Báo GD&TĐ đã trò chuyện với TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác đào tạo và Hướng nghiệp sinh viên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về vai trò của Nhà nước trong triển khai tự chủ đại học và đánh giá mức độ tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.