ung bướu

Bố trí vốn đầu tư xây dựng mới 5 bệnh viện

Bố trí vốn đầu tư xây dựng mới 5 bệnh viện

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian xuất Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp số tiền 1.177,33 tỷ đồng thuộc kế hoạch 2015 chưa thực hiện sang năm 2016 để tiếp tục giải ngân cho các dự án thuộc Đề án “Đầu tư xây dựng mới 5 bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại thành phố Hồ Chí Minh”.

Tạm ứng 29.748 triệu đồng chuẩn bị đầu tư 3 bệnh viện

Tạm ứng 29.748 triệu đồng chuẩn bị đầu tư 3 bệnh viện

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm ứng 29.748 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho 3 Dự án thuộc Đề án "Đầu tư xây dựng mới 5 bệnh viện, viện tuyến Trung ương và tuyến cuối đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh".