tự chủ

Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam

Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam

GD&TĐ - Mục tiêu hàng đầu của đổi mới giáo dục là nhằm đào tạo được những con người phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường XHCN và hội nhập quốc tế. Đây cũng là những mục tiêu mà giáo dục công dân toàn cầu (GDCDTC) hướng tới.

Ước mơ của nữ sinh bản Mông

Ước mơ của nữ sinh bản Mông

GD&TĐ - “Trong bản của em có người tham gia vận chuyển, buôn bán ma túy, thuốc phiện và bị bắt giữ. Vì thế, ước mơ của em là học tốt để sau này thi đậu vào trường an ninh, trở thành 1 chiến sĩ công an, tuyên truyền cho người dân từ bỏ ma túy”, nữ sinh dân tộc Mông - Thò Ý Sinh tâm sự.

Gợi ý chính sách tự chủ tài chính ĐH

Gợi ý chính sách tự chủ tài chính ĐH

GD&TĐ - Nguồn thu của các trường ĐH ở các quốc gia phát triển có thể đến từ các ngành kinh tế khác như thị trường tài chính và bất động sản. Tuy nhiên, chính phủ vẫn có những công cụ để kiểm soát hoạt động vay mượn như chỉ định ngân hàng cho vay mượn, sử dụng các cơ quan có thẩm quyền bên ngoài để đánh giá trường ĐH, giới hạn định mức vay mượn hoặc một số điều kiện kèm theo khác.

Gợi ý chính sách tự chủ tài chính ĐH

Gợi ý chính sách tự chủ tài chính ĐH

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục Việt Nam do GS.TS Nguyễn Trọng Hoài - Trường ĐH Kinh tế TPHCM - làm chủ nhiệm đã nghiên cứu các chính sách tự chủ tài chính ĐH từ một số quốc gia phát triển ở châu Âu, châu Úc và châu Á nhằm tìm ra thông lệ tốt, phù hợp với bối cảnh Việt Nam, đồng thời nên gợi ý để các nhà hoạch định đưa ra các quyết sách có vai trò định hướng và mở rộng tự chủ tài chính mang tính thực chất, tạo điều kiện cho hệ thống ĐH Việt Nam phát triển bền vững.

Tín hiệu tốt từ “làn gió mới“

Tín hiệu tốt từ “làn gió mới“

GD&TĐ - Tự chủ được ví như làn gió mới nên được các trường đại học hồ hởi đón nhận. Vì thế, hiếm có luật nào lại được các trường đại học mong chờ Quốc hội thông qua như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Cán bộ quản lý tiên phong trong đổi mới giáo dục

Cán bộ quản lý tiên phong trong đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TW đã và đang đòi hỏi giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục phải có những phẩm chất và năng lực mới trong phát triển chương trình, xây dựng kế hoạch dạy học, tổ chức hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá, quản lí chuyên môn trong nhà trường. Theo đó, việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý các cấp học là nhu cầu tất yếu.