tỉnh ngộ

Chồng tốt tính nhưng lại trăng hoa

Chồng tốt tính nhưng lại trăng hoa

Cách đây 3 năm, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông nói chồng tôi đã ve vãn vợ anh ta và đề nghị tôi nên canh chừng chồng cho cẩn thận.