tập tin

Mẹo để Word tự tạo bản sao lưu tài liệu

Mẹo để Word tự tạo bản sao lưu tài liệu

Sao lưu tài liệu luôn luôn là việc cần thiết. Tuy nhiên, bạn không phải lúc nào bạn cũng nhớ thao tác quan trọng này. Word có khả năng tự động tạo bản sao lưu tài liệu mỗi khi bạn bấm save file. Sau đây là cách thiết lập chức năng này.