tạp chí khoa học

ĐH Việt Nam có tạp chí khoa học đạt 2 chuẩn quốc tế uy tín

ĐH Việt Nam có tạp chí khoa học đạt 2 chuẩn quốc tế uy tín

GD&TĐ - Ngày 11/4/2018, trên hệ thống đánh giá các tạp chí của SCOPUS đã thông báo Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (Journal of Science: Advanced Materials and Devices – JSAMD) của Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác với Nhà Xuất bản Elsevier, đã được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu SCOPUS.