tăng tuổi nghỉ hưu

Tăng tuổi nghỉ hưu: Làm giảm cơ hội việc làm của giới trẻ?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Làm giảm cơ hội việc làm của giới trẻ?

GD&TĐ - Theo Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, bắt đầu từ năm 2021 sẽ nâng dần độ tuổi nghỉ hưu của nam giới lên 62 và nữ giới lên 60 tuổi. Đây là vấn đề mà dư luận còn nhiều băn khoăn về những tác động có thể ảnh hưởng đến thị trường lao động (LĐ) và cơ hội việc làm của giới trẻ.

Bài 1: Tăng tuổi nghỉ hưu bình quân theo lộ trình

Bài 1: Tăng tuổi nghỉ hưu bình quân theo lộ trình

GD&TĐ - Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương đã đưa ra mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu bình quân thực tế của người lao động theo lộ trình. Đây là định hướng chính trị quan trọng để các ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội sửa các quy định pháp luật liên quan. 

Không nên tăng tuổi nghỉ hưu

Không nên tăng tuổi nghỉ hưu

GD&TĐ - Vừa qua, Bộ Lao động, Thương binh – Xã hội đề xuất điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, theo đó, phương án 1 giữ như hiện nay, tuổi nghỉ hưu của người lao động là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Phương án 2 (tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình), áp dụng từ ngày 1.1.2021, cứ mỗi năm tăng thêm 6 tháng cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ 60 tuổi.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Cơ hội đột phá hay tụt hậu?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Cơ hội đột phá hay tụt hậu?

GD&TĐ - Ngày 18/1, thời gian lấy ý kiến cho Bộ luật Lao động (LĐ) sửa đổi đã hết. Trong Bộ luật LĐ sửa đổi do Bộ LĐ-TB&XH đề xuất có 2 phương án về tuổi nghỉ hưu. Phương án 1, giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện nay. Phương án 2, nâng tuổi nghỉ hưu nam lên 62, nữ lên 60.