tăng phí BOT

Đề xuất tăng phí BOT: Lỗ dân chịu, lãi ai hay?

Đề xuất tăng phí BOT: Lỗ dân chịu, lãi ai hay?

GD&TĐ - Trước đề xuất tăng phí ở 37 dự án BOT của Bộ GTVT, nhiều người tỏ ra bức xúc khi cho rằng, BOT là hợp đồng giữa Bộ với nhà đầu tư, tại sao lỗ thì người dân phải gánh trách nhiệm?