tăng lương cơ sở

6 khoản trợ cấp BHXH tăng theo lương

6 khoản trợ cấp BHXH tăng theo lương

GD&TĐ - Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1.490.000 đồng, tăng thêm 100.000 đồng so với mức lương cơ sở hiện tại. Theo đó, các khoản trợ cấp BHXH cũng được điều chỉnh tăng hơn so với trước đây