tăng giá viện phí

Viện phí lại tăng: Người dân ái ngại

Viện phí lại tăng: Người dân ái ngại

GD&TĐ - Theo lộ trình từ nay đến cuối năm 2019 giá viện phí sẽ được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới 1.490.000 (từ 1/7/2019). Điều này khiến nhiều người dân đứng ngồi không yên, bởi hiện tại việc chi phí cho các dịch vụ tại bệnh viện cũng khiến người dân thấy quá sức.