tòa nhà

Độc đáo nhà xây từ... trên trời xuống

Độc đáo nhà xây từ... trên trời xuống

Một công ty kiến trức ở New York, Mỹ vừa công bố một bản thiết kế nhà chọc trời, nằm ngoài Trái đất và được xây dựng từ trên trời xuống thay vì từ dưới đất xây lên.