tín dụng học sinh

6 giải pháp triển khai thành công chương trình tín dụng học sinh, sinh viên

6 giải pháp triển khai thành công chương trình tín dụng học sinh, sinh viên

GD&TĐ - Sau 15 năm triển khai, Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên đã đạt được những kết quả có ý nghĩa to lớn cả về kinh tế, chính trị và xã hội, hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội. Lựa chọn 6  giải pháp hiệu quả, phù hợp là «bí kíp» giúp chương trình được thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa sâu rộng.