tình đầu

Thành gia thất vẫn nhớ tình đầu

Thành gia thất vẫn nhớ tình đầu

Lúc 16 tuổi, tôi có mối tình đầu, sau đó tôi lên thành phố học và mất liên lạc với anh. Đã 20 năm trôi qua, chúng tôi đều có hạnh phúc riêng, nhưng góc nhỏ tâm hồn tôi vẫn nhớ anh.

Nhắn gửi tình đầu...

Nhắn gửi tình đầu...

Tình đầu yêu mến, em là người đầu tiên cho tôi cảm giác yêu, và trái tim tôi tan vỡ khi biết rằng em không phải mối tình sau cuối.