tìm cách

Kỳ III: Bí ẩn ninja

Kỳ III: Bí ẩn ninja

GD&TĐ - Trong giới ninja, việc truyền thụ thuật ninjutsu rất đa dạng, với nhiều trường phái khác nhau. Điều này nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau của ninja.