tát

Vẫn như cũ

Vẫn như cũ

Đang đi chơi thì chị vợ đột nhiên bị mệt, chóng mặt. Tèo liền dắt vợ vào nhà nghỉ gần đó để thuê phòng.