tái hôn

Ăn kiêng

Ăn kiêng

Thưa bác sĩ - người đàn ông nặng khoảng hơn một tạ nói - tôi đã thử theo tất cả các chế độ ăn kiêng mà tôi vẫn không sao giảm được. Tôi rất mặc cảm về chuyện này.

Ông ăn chả, bà ăn nem

Ông ăn chả, bà ăn nem

Hai vợ chồng nhà nọ (đã có ba người con) đọc báo và tìm thấy một thông tin hấp dẫn như sau:

Mãi cô đơn

Mãi cô đơn

Hai người keo kiệt đang trò chuyện: "Anh vẫn chưa tái hôn à? Vợ anh mất đã hai năm rồi cơ mà?”.

Tin tiêu điểm