tái xuất

Xe biển ngoại giao không sang tên sẽ bị tiêu hủy

Xe biển ngoại giao không sang tên sẽ bị tiêu hủy

Bộ Tài chính khẳng định, từ 28/3 sẽ thực hiện việc tái xuất khẩu, tiêu hủy với các xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy của người được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam (xe ngoại giao) nếu không sang tên theo quy định.