tác động

Bạo lực học đường - tác động từ mặt trái của xã hội

Bạo lực học đường - tác động từ mặt trái của xã hội

GD&TĐ - Nguyên nhân bạo lực học đường một phần do giáo dục của nhà trường còn nặng về kiến thức văn hóa, lãng quên nhiệm vụ giáo dục con người. Mặt khác, việc xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực học đường còn do tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập.

Tuyên truyền ATGT đường sắt bằng hình thức hấp dẫn tới học sinh THCS

Tuyên truyền ATGT đường sắt bằng hình thức hấp dẫn tới học sinh THCS

GD&TĐ - Nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, công tác bảo vệ đường sắt đối với học sinh THCS trong toàn tỉnh Quảng Bình, phòng CSGT công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp cùng trường THCS số 1 Nam Lý tổ chức buổi tuyên truyền cho hơn 1000 học sinh nhà trường.

Kiểm định chất lượng tác động đến hình thành văn hoá chất lượng trong trường đại học

Kiểm định chất lượng tác động đến hình thành văn hoá chất lượng trong trường đại học

GD&TĐ - Theo PGS. TS. Lưu Văn An - Phó Giám đốc Học viện Báo chỉ và Tuyên truyền, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục làm tăng tính trách nhiệm và tính giải trình của cơ sở giáo dục với nhà nước, xã hội và người học. Đồng thời có tác động mạnh mẽ đến công tác quản trị đại học cũng như văn hoá chất lượng của cơ sở giáo dục.