tác phẩm lý luận

Trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

GD&TĐ - Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, Nghệ thuật Trung ương vừa tổ chức Lễ trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2018. Đây là tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác giả có tác phẩm có giá trị khoa học, đóng góp về lý luận và thực tiễn.