tài nguyên giáo dục mở

Rào cản trong xây dựng tài nguyên giáo dục mở

Rào cản trong xây dựng tài nguyên giáo dục mở

GD&TĐ - Nhận diện những rào cản trong xây dựng tài nguyên giáo dục mở tại Việt Nam, tại hội thảo “Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở” hôm nay (4/10), ThS Chung Ngọc Quế Chi (Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh) đã chia sẻ một số đề xuất thúc đẩy xây dựng và khai thác hiệu quả tài nguyên giáo dục mở Việt Nam trong bối cảnh mới.

Cần hành lang pháp lý xây dựng tài nguyên giáo dục mở

Cần hành lang pháp lý xây dựng tài nguyên giáo dục mở

GD&TĐ - Tài nguyên giáo dục mở được xem như một giải pháp hữu hiệu, giúp các trường đại học (ÐH) khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn tài liệu có chất lượng để đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tuy nhiên, cần tạo hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách để việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở có thể đi vào thực tiễn.

Xây dựng tài nguyên giáo dục mở: Trường đại học cần làm gì?

Xây dựng tài nguyên giáo dục mở: Trường đại học cần làm gì?

GD&TĐ - Cả nước đang trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tiến tới xây dựng xã hội học tập. Để mọi công dân có thể tự học, học suốt đời, rất cần nguồn học liệu trên cả phương diện số lượng lẫn chất lượng. Do đó, việc xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở (TNGDM) là rất cần và cấp thiết.

Làm sao để tài nguyên giáo dục mở lấp đi sự nghèo nàn?

Làm sao để tài nguyên giáo dục mở lấp đi sự nghèo nàn?

GD&TĐ - Tài nguyên giáo dục mở (TNGDM) chính là nguồn lực lấp đi sự nghèo nàn về tri thức. Để thực hiện được vấn đề này, các trường đại học đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra tài nguyên giáo dục mở. Đây là cách tốt nhất để huy động xã hội hóa nguồn lực trí tuệ tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phát triển, xây dựng tài nguyên giáo dục mở: Cần cơ chế, chính sách

Phát triển, xây dựng tài nguyên giáo dục mở: Cần cơ chế, chính sách

GD&TĐ - Tài nguyên giáo dục mở (TNGDM) được xem như một giải pháp hữu hiệu giúp các trường đại học khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn tài liệu có chất lượng để đáp ứng yêu cầu dạy học. Tuy nhiên, để xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở, cần xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời.

Xây dựng tài nguyên giáo dục mở đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời

Xây dựng tài nguyên giáo dục mở đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời

GD&TĐ - Nhằm tăng tỷ lệ người dân được tiếp cận giáo dục đại học theo hình thức giáo dục thường xuyên, ngày 23/8, tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, TPHCM, Bộ GD&ĐT phối hợp với Hội khuyến học Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Vai trò của trường Đại học với việc xây dựng tài nguyên giáo dục mở, đáp ứng yêu cầu và nhu cầu học tập suốt đời của người lớn”.

Tài nguyên giáo dục mở: Khai thác sao cho hiệu quả

Tài nguyên giáo dục mở: Khai thác sao cho hiệu quả

GD&TĐ - Tài nguyên giáo dục mở (TNGDM) trong kỷ nguyên 4.0 đang được giá cao về tính phổ quát rộng đến mọi người dân. Bất cứ ai cũng có thể sao chép, sử dụng, sửa đổi và chia sẻ một cách hợp pháp các tài liệu được phát hành theo một giấy phép mở. Chính vì những giá trị tích cực đó, TNGDM cần được xây dựng và phát triển để mọi người cùng hưởng lợi.