tài trợ trong giáo dục

Chấn chỉnh những mặt trái của vận động tài trợ trong giáo dục

Chấn chỉnh những mặt trái của vận động tài trợ trong giáo dục

GD&TĐ - Chỉ khi mọi việc được rõ ràng, khách quan, đúng đối tượng, đúng mục đích thì khi đó mới có thể tạo động lực cho các mạnh thường quân tích cực tài trợ cho giáo dục. Nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hiện nay không phải không có kinh phí để tài trợ mà họ e ngại nguồn tài trợ của mình sẽ bị sử dụng sai mục đích hoặc sẽ bị thất thoát.