trẻ em học mầm non 5 tuổi

Những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

Những luận cứ khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục

GD&TĐ - Nhóm Nghiên cứu Trường ĐH Luật TPHCM nhấn mạnh, việc đề xuất không thu học phí đối với trẻ em 5 tuổi học tại các cơ sở GDMN, HS tiểu học, HS THCS công lập và hỗ trợ học phí cho HS NCL trong dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) sẽ từng bước thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, đặc biệt là chính sách phổ cập giáo dục.