trộm xe

Trộm được ô tô, ung dung chạy ra biển 'hóng mát'

Trộm được ô tô, ung dung chạy ra biển 'hóng mát'

Đây là vụ trộm khá hy hữu vì tên đạo chích này đã lấy được cả chìa khóa và giấy tờ xe nên ung dung chạy ra biển 'hóng mát'. Xe bị sụt cát, lún và sa lầy trên bãi cát, tên trộm bỏ lại xe và chạy thoát thân.