trồng rừng

Hà Nội trồng mới thêm 147 ha rừng

Hà Nội trồng mới thêm 147 ha rừng

GD&TĐ - Ước tính 6 tháng đầu năm, Hà Nội trồng mới 147 ha rừng, tăng 4,3% so với cùng kỳ, trong đó trồng mới là 82 ha cho rừng sản xuất, 65 ha cho rừng phòng hộ.