trường vinh dự được Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trực tiếp làm