trường phổ thông

Để "trường lớn" không chê chuyên môn giáo viên vùng khó

Để "trường lớn" không chê chuyên môn giáo viên vùng khó

GD&TĐ - Có thể nói, sinh hoạt chuyên môn ở nhà trường phổ thông đóng một vai trò vô cùng quan trọng và là nhiệm vụ mang tính chất bắt buộc đối với tất cả giáo viên nhằm phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Bố trí phòng tư vấn tâm lý riêng trong trường phổ thông

Bố trí phòng tư vấn tâm lý riêng trong trường phổ thông

GD&TĐ - Nhà trường bố trí phòng tư vấn tâm lý riêng (đối với trường tiểu học có thể bố trí phòng hoặc góc tư vấn tùy theo quy mô và điều kiện nhà trường) đảm bảo tính riêng tư, kín đáo, dễ tiếp cận và phù hợp để tổ chức hoạt động tư vấn; trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, học liệu cần thiết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tư vấn.

Hiệu trưởng trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới GD-ĐT

Hiệu trưởng trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới GD-ĐT

GD&TĐ - Tham luận tại Hội thảo quốc tế "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: Xu hướng Việt Nam và thế giới", TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Học viện Quản lý Giáo dục - nhấn mạnh: Phát triển hiệu trưởng trường phổ thông Việt Nam hiện nay cần cần gắn với bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo.

Dạy tích hợp, học sáng tạo

Dạy tích hợp, học sáng tạo

Dạy học truyền thống chủ yếu chú ý đến việc trả lời câu hỏi học sinh cần biết điều gì, còn chương trình giáo dục mới được thiết kế theo hướng người học làm gì từ những điều đã biết

Tin tiêu điểm