trường THPT chuyên

Thái Nguyên huy động nhân tài, vật lực cho năm học mới

Thái Nguyên huy động nhân tài, vật lực cho năm học mới

GD&TĐ - Là một tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, xong Thái Nguyên hết sức chú trọng đến việc tập trung nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục, chính vì vậy “Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục” là 1 trong 9 nhiệm vụ được tỉnh đặt lên hàng đầu trong năm học mới 2018 -2019. 

Khởi sắc dạy song ngữ trong trường THPT chuyên

Khởi sắc dạy song ngữ trong trường THPT chuyên

GD&TĐ - Từ năm 2013, chương trình dạy song ngữ đối với các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học được triển khai thí điểm ở các trường THPT chuyên. Sau 5 năm thực hiện, chương trình này đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phương pháp giảng dạy, học tập của thầy và trò…

Nhóm bạn sáng tạo và đề tài hữu ích cho cộng đồng

Nhóm bạn sáng tạo và đề tài hữu ích cho cộng đồng

GD&TĐ - Sản phẩm “Thiết bị tìm kiếm cứu nạn” của nhóm học sinh (HS) Trường THPT chuyên Vị Thanh, Hậu Giang đã xuất sắc đạt giải Nhất tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII - năm 2017. Sản phẩm có nhiều ứng dụng thực tiễn, giúp việc tìm kiếm cứu nạn trở nên dễ dàng hơn và hữu ích cho cộng đồng.