trưởng thành

“Tri thức, thành thạo, tử tế” – Tất cả vì sự trưởng thành của sinh viên

“Tri thức, thành thạo, tử tế” – Tất cả vì sự trưởng thành của sinh viên

GD&TĐ - Hiếm có một ngôi trường nào lại đặt mục tiêu cam kết với xã hội về sản phẩm đào tạo của mình sau khi tốt nghiệp ra trường với tiêu chí 6T: “Tri thức, thành thạo, tử tế”. Đây là một sự cam kết rất khó khăn, đòi hỏi sự đầu tư kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, về chất lượng dạy và học để đạt được điều đó ở mỗi sinh viên khi tốt nghiệp ra trường.