trước thời hạn

Điều kiện để nâng lương trước thời hạn

Điều kiện để nâng lương trước thời hạn

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non. Năm 2019 tôi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đến tháng 4/2020, tôi được nâng lương thường xuyên. Vậy tôi có đủ điều kiện để nâng lương trước thời hạn không? - Nguyễn Thanh Hương (thanhhuong***@gmail.com).

Nâng lương trước thời hạn

Nâng lương trước thời hạn

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, năm học 2013 - 2014 và năm học 2016 - 2017 đạt lao động tiên tiến. Năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019 đạt danh hiệu Chiến si thi đua. Vậy tôi có được nâng lương trước thời hạn không và nếu được thì sẽ được nâng lương trước thời hạn mấy tháng? Trần Phương (tranphuong***gmail.com)

Được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?

Được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu?

GD&TĐ - * Hỏi: Tôi là phó hiệu trưởng trường tiểu học thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Tháng 11/2018 tới đây, tôi được nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước. Xin hỏi, tôi có được nâng lương trước thời hạn hay không? Tôi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ khi nghỉ hưu hay không? Lưu Thị Nguyệt Anh (nguyetanhlt***@gmail.com)