trình độ đào tạo

Hỏi về khung lương giáo viên hạng II

Hỏi về khung lương giáo viên hạng II

GD&TĐ - Hỏi: Hiện tôi đang là giáo viên hạng II. Nghe nói đến năm 2021 áp dụng khung lương mới thì những viên chức đang ở hạng II mã số V.07.04.11 phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp mới được hưởng hạng II hay sao? Đặng Ngọc Hải (ngocmanh***@gmail.com)

Nhiều vấn đề cần xem xét lại từ Luật Giáo dục nghề nghiệp

Nhiều vấn đề cần xem xét lại từ Luật Giáo dục nghề nghiệp

GD&TĐ - So với Luật Dạy nghề trước đây, việc ra đời Luật Giáo dục Nghề nghiệp là một bước thay đổi rất lớn trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Tuy nhiên nhận xét trên sẽ phù hợp nếu Luật chỉ dừng lại ở lĩnh vực giáo dục nghề hay dạy nghề (Vocational Education).